Varmvattengymnastik

Korpen Malmö Varmvattengympa, HIF

Träning & Motion skall vara roligt oxå!

info@vattenjympa.se

Varmvattengymnastik söndagar kl. 08.00 - 08.45

070-57 57 646

Folkdans på land tisdagar udda veckor på Fågelbacksgatan 9, Korpenbyggnaden.

Välkomna att dansa för dig med eller utan "funktionsutmaning".

kl. 17.30 - 19.30

Kallelse samt förslag på dagordning

Välkomna till årsmöte med Malmö VARM-Vattengympa; HIF 2015

 

När: Söndag 1 november kl. 14.00 – 16.00

Var: Vårt kansli på Fågelbacksgatan 9 i Malmö.

Anmälan: E-posta eller ring 040-30 20 80 och tala om hur många ni är som kommer senast 26 oktober, så vi kan planera fikat.

 

Frågor & Verksamhetsberättelsen: Har Ni frågor eller önskar få verksamhetsberättelsen skickad innan mötet? Vänliga hör av Er på: 0735-63 90 70 eller info@korpen-vattengympa.se

 

 

1. Mötets öppnande

2. Val av mötesordförande

3. Val av mötessekreterare

4. Val av justeringsmän

5. Val av rösträknare

6. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt

7. Fastställande av dagordning

8. Upprättande samt justering av röstlängd

9. Förslag på ytterligare inriktning ändring av stadgar;

Massage samt Folkdans

10. Styrelsens verksamhetsberättelse 2014

11. Den ekonomiska berättelsen 2014 med balans- och

resultaträkning

12. Revisorernas berättelse

13. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

14. Inkomna motioner samt propositioner

15. Fastställande av verksamhetsplan 2015

16. Fastställande av budget 2015

17. Fastställande av medlemsavgift 2016

18. Fastställande av försäkringsavgift 2016

19. Val av ordförande

20. Val av övriga styrelseledamöter

21. Val av revisorer

22. Val av valberedning

23. Information och frågor

24. Övrigt

25. Mötets avslutande

 

Varmt välkomna

0735-63 90 70

Bassängen finns inne på Barn- & Ungdomshabiliteringen,

Cronquists Gata: Ingång 122 på det SÖDRA Sjukhusområdet.

Nära Dalaplan, Mobilia och Medeon.

 

Bilder finner du på: http://www.vattenjympa.se/bilder.html

 

Varmvattengymnastik lördagar kl. 08.00 - 08.45

Motion på recpet = FaR®

Fysisk aktivitet på Recept

Kontakta sjukvården så skriver de ut ett recept till dig

på Varmvattengympa!

 

 

 

Du kan också / i stället köpa olika klippkort från 5, 10, 20 upp till 40 ggr per kort.